Volejte: +420 602 454 394
Ing. Bohumil Kocar
bkocar@seznam.cz
STAVEBNÍ
FIRMA
Nyní  stavební poradenství zdarma -- každé pondělí 15:00 - 17:00
AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ PROSTORU

Každý prostor (místnost, sál) určený k lidské činnosti by měl svými akustickými parametry této činnosti odpovídat. To znamená,že např. hudba nebo lidský hlas budou znít dobře a vyrovnaně ve všech místech tohoto prostoru.

Naše práce práce spočívá ve:
1. Stanovení stávajících akustických parametrů výpočtem nebo měřením
2. Návrh akustických úprav ověřený výpočtem
3. Zpracování projektu
4. Realizace akustických úprav
5. Možné ověření správnosti provedení měřením

V případě multifunkčního sálu je zapotřebí stanovit kompromis tak, aby každá z činností v něm provozovaná měla přijatelné akustické podmínky.

U naprosté většiny akustických úprav jde o zkracování doby dozvuku v normou stanovených kmitočtových pásmech.
Vedlejším příznivým efektem proto bude snížení hluku v okolí upraveného prostoru.
  VÝSTAVBA
rodinné domy
základové desky
projekt
rekonstrukce
drobné stavby
• zahradní sklepy
• vnější i vnitřní bazény
• domy se zvláštními požadavky
reference (fotogalerie)
  AKUSTIKA
akustické řešení prostoru
zvuková izolace prostoru
protihlukové bariéry
• příklady akustických řešení
OBORY ČINNOSTI