Volejte: +420 602 454 394
Ing. Bohumil Kocar
bkocar@seznam.cz
STAVEBNÍ
FIRMA
AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ PROSTORU

Každý prostor (místnost, sál) určený k lidské činnosti by měl svými akustickými parametry této činnosti odpovídat. To znamená,že např. hudba nebo lidský hlas budou znít dobře a vyrovnaně ve všech místech tohoto prostoru.

Naše práce práce spočívá ve:
1. Stanovení stávajících akustických parametrů výpočtem nebo měřením
2. Návrh akustických úprav ověřený výpočtem
3. Zpracování projektu
4. Realizace akustických úprav
5. Možné ověření správnosti provedení měřením

V případě multifunkčního sálu je zapotřebí stanovit kompromis tak, aby každá z činností v něm provozovaná měla přijatelné akustické podmínky.

U naprosté většiny akustických úprav jde o zkracování doby dozvuku v normou stanovených kmitočtových pásmech.
Vedlejším příznivým efektem proto bude snížení hluku v okolí upraveného prostoru.
  VÝSTAVBA
rodinné domy
základové desky
projekty
rekonstrukce
drobné stavby
• retenční nádrže
• domy se zvláštními požadavky
fotogalerie
OBORY ČINNOSTI
instalujeme nádrže na dešťovou vodu - retenční nádrže