Volejte: +420 602 454 394
Ing. Bohumil Kocar
bkocar@seznam.cz
STAVEBNÍ
FIRMA
Nyní  stavební poradenství zdarma -- každé pondělí 15:00 - 17:00
ZVUKOVÁ IZOLACE PROSTORU

jsou zvukoizolační úpravy zabraňující pronikání hluku okolí do chráněného prostoru(místnost,sál,dům atd.), nebo naopak pronikání hluku z prostoru (hudební sál, hlučný provoz ve výrobní hale nebo dílně) do okolí.

Provedení těchto úprav už během výstavby má největší efektivitu. Následné úpravy bývají dražší a omezení nežádoucího hluku je možné pouze do určité hranice.

Častými příklady dodatečných nutných izolací jsou
• výměna oken
• dodatečné zvukoizolační příčky mezi sousedy v domě
• odizolování podkroví
• izolace  hlučné dílny
• izolace místností určených pro tichý provoz

  VÝSTAVBA
rodinné domy
základové desky
projekt
rekonstrukce
drobné stavby
• zahradní sklepy
• vnější i vnitřní bazény
• domy se zvláštními požadavky
reference (fotogalerie)
  AKUSTIKA
akustické řešení prostoru
zvuková izolace prostoru
protihlukové bariéry
• příklady akustických řešení
OBORY ČINNOSTI